Rodinné domy ARCHITEA 405
ARCHITEA 405
Rodinné domy ARCHITEA 415
ARCHITEA 415
Rodinné domy ARCHITEA 700
ARCHITEA 700
Rodinné domy ARCHITEA 735
ARCHITEA 735
Rodinné domy ARCHITEA 960
ARCHITEA 960
Rodinné domy ARCHITEA 1125
ARCHITEA 1125
» NOVINKY «


Ceník služeb

Popis služeb a produktů obestavěný prostor (m³) cena služby (Kč) hodinová sazba Kč/h poznámka
realizace "na klíč" projektové dokumentace
Typové projekty
ARCHITEA 320 320 1 590 000 23 990   Cena realizace "na klíč" je bez bez základových konstrukcí, přípojek, oplocení a terénních úprav. Je stanovena dle materiálového standartu Architea.

Cena projektu zahrnuje 6 paré projektu včetně profesí, bez osazení na pozemek.

Cena osazení zahrnuje osazení typového projektu na pozemek - základy, výkopy, přípojky a oplocení.
ARCHITEA 360 360 1 860 000 24 990  
ARCHITEA 405 405 1 895 000 25 890  
ARCHITEA 415 415 1 965 000 25 980  
ARCHITEA 450 450 1 990 000 24 990  
ARCHITEA 500 500 1 950 000 27 490  
ARCHITEA 525 525 2 170 000 27 990  
ARCHITEA 540 540 2 395 000 28 090  
ARCHITEA 550 550 2 575 000 28 290  
ARCHITEA 600 600 2 850 000 28 980  
ARCHITEA 600V 600 2 850 000 28 980  
ARCHITEA 605 605 2 980 000 29 190  
ARCHITEA 685 685 3 196 600 30 390  
ARCHITEA 700 700 3 295 000 30 790  
ARCHITEA 720 720 3 340 000 30 970  
ARCHITEA 730 730 3 390 000 31 690  
ARCHITEA 735 735 3 565 000 31 780  
ARCHITEA 750 750 3 750 000 31 960  
ARCHITEA 770 770 3 430 000 32 990  
ARCHITEA 800 800 3 680 000 33 490  
ARCHITEA 810 810 3 790 000 33 540  
ARCHITEA 825 825 3 970 000 33 670  
ARCHITEA 870 870 4 236 000 33 850  
ARCHITEA 900 900 4 258 000 33 990  
ARCHITEA 955 955 4 560 000 34 530  
ARCHITEA 960 960 4 290 000 34 590  
ARCHITEA 1025 1025 4 350 000 34 970  
ARCHITEA 1035 1035 4 375 000 35 290  
ARCHITEA 1100 1100 4 490 000 35 970  
ARCHITEA 1125 1125 4 780 000 38 170  
ARCHITEA 1275 1275 4 890 000 38 580  
ARCHITEA 1450 1450 4 580 000 39 960  
osazení na pozemek   19 980  
Individuální projekty
Rodinné domy   dle výkonového a honorářového řádu vydaného Českou komorou autorizova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
   
Rekonstrukce, přístavby a nástavby objektů      
Veřejné a občanské stavby      
Interiéry      
Zahrady a sadové úpravy      
Urbanistická řešení uzemních celků      
Inženýrská činnost
Projednání vydání stavebního povolení (§18 vyhl. č. 132/1998 Sb. K § 54,58 a 60 stavebního zákona)   24 000   Cena platí pro Prahu a okolí
Autorský dozor     550  
Technický dozor investora     550  
Ostatní služby
Výkaz výměr   6 000    
Rozpočet stavby   10 000    
Spolupráce s investorem při zadání a vyhodnocení nabídek na provedení stavby (5nabídek)   15 000    
1ks paré projektu navíc   1 500    
Poradenství
výběr pozemku a osazení na pozemek, architektonické a dispoziční řešení, příprava projektu podle nároků klienta, výběr stavební technologie, financování stavby atd.     550 Při zakoupení typového projektu bude cena konzultací odečtena z ceny typového projektu.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Sazba DPH pro inženýrskou projektovou činnost je 19%, pro stavební práce je 5% (výstavba bytových objektů).